Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนธันวาคม 2562

pll_content_description

         วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมฯ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 5 

TOP