Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

การประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนธันวาคม 2562

pll_content_description

         วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานในเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3 

 

TOP