Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง จัดพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566

pll_content_description

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีฯ โดยจ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

TOP