Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

pll_content_description

           วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายปรีชา  แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนางปราณี รัตนประยูร และนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าจังหวัดพัทลุง และนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชทานโครงการจิตอาสา เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

          โดยมีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายชัยมงคล และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป

TOP