Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

pll_content_description

          วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และหอประชุมจังหวัดพัทลุง โดยพร้อมเพรียงกัน

TOP