Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมแถลงข่าวมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพัทลุง

pll_content_description

        เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564  นายปรีชา  แก้วมณี  แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมแถลงข่าวมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพัทลุง ระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ชั้น 5 

 

TOP