Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564

pll_content_description

           วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยนายปรีชา  แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

TOP