Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

รงจ.พัทลุง ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี พ.ศ.2565

pll_content_description

       วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานเปิดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ปลัดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการและประชาชน ให้การต้อนรับ โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดฯ และร่วมจัดบูธนิทรรศการกระทรวงแรงาน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

TOP