Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง จัดประชุมหน่วยบริการสัญจรแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงาน ณ หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ ตำบลนาท่อม

pll_content_description

     วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวราภรณ์ กัณฐตุริต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่จัดประชุมหน่วยบริการสัญจรแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงาน ณ หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบตำบลนาท่อม หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อแนะนำภารกิจและบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ให้กับประชาชนและแรงงานนอกระบบในพื้นที่

TOP