Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมกราคม 2561

pll_content_description

             วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุงร่วมออกหน่วยให้บริการ ณ วัดทุ่งนารี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยนำบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุงไปให้บริการ อาทิ แจกสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง/การรับสมัครงาน รับสมัครและชำระเงินประกันสังคม ม.40 การให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และรับสมัครฝึกอาชีพ เป็นต้น

 

TOP