Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

pll_content_description

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางวราภรณ์ กัณฐตุริต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บจก.บี.เค.เอ็น.วู๊ด ประเภทกิจการแปรรูปไม้พื้นที่ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา และ กิจการร่วมค้า พีแอนด์เอ (โครงการก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุง) ประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

TOP