Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

pll_content_description

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 โดยนายปรีชา  แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกันหอประชุมจังหวัดพัทลุง

TOP