Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

แรงงานจังหวัดพัทลุงร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2564

pll_content_description

       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2564ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WEBEX) ณ ห้องสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3

TOP