Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE

pll_content_description

           วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE การลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ To be number one ของคณะกรรมการระดับประเทศ โดยมีนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการนำเสนอผลการดำเนินงานฯ ต่อคณะกรรมการฯณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

TOP