Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565

pll_content_description

       วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

TOP