Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนธันวาคม 2562)

pll_content_description

           วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนธันวาคม 2562) โดยนายปรีชา  แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านปากสระ ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

TOP