Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

จังหวัดพัทลุงได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภท “ดีเด่น” ...

Mol-Thailand

สรจ.พัทลุง จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ...

Mol-Thailand

สรจ.พัทลุง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 จังหวัดพัทลุง ...

TOP