Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดพัทลุง ปี 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 มี.ค. 2559

ข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดพัทลุง ปี 2557

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 มี.ค. 2559

ข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดพัทลุง ปี 2556

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 มี.ค. 2559

ข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดพัทลุง ปี 2555

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 มี.ค. 2559
TOP