Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายปรีชา  แก้วมณี

นายปรีชา แก้วมณี

แรงงานจังหวัดพัทลุง
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3 ถนนราเมศว์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง

TOP