Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายปรีชา แก้วมณี

นายปรีชา แก้วมณี

แรงงานจังหวัดพัทลุง
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3 ถนนราเมศว์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปี 2564

การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปี 2564

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดพัทลุง

TOP