Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่
20 เมษายน 2566
12 เมษายน 2565
27 เมษายน 2564
22 มิถุนายน 2563
7 กันยายน 2562
7 กันยายน 2562
7 กันยายน 2562
7 กันยายน 2562
7 กันยายน 2562
7 กันยายน 2562
TOP