Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566

1 ตุลาคม 2565 30 กันยายน 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

1 ตุลาคม 2564 30 กันยายน 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563
TOP