Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

มีนาคม 2564

12 พฤษภาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

12 พฤษภาคม 2564

มกราคม 2564

12 พฤษภาคม 2564

ธันวาคม 2563

12 พฤษภาคม 2564

พฤศจิกายน

12 พฤษภาคม 2564

ตุลาคม 2563

12 พฤษภาคม 2564

สิงหาคม 2563

27 เมษายน 2564

กรกฎาคม 2563

27 เมษายน 2564

มิถุนายน 2563

27 เมษายน 2564

พฤษภาคม 2563 (2)

19 มิถุนายน 2563

เมษายน 2563 (2)

19 มิถุนายน 2563

มีนาคม 2563

19 มิถุนายน 2563
TOP