Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

ตุลาคม 65 - เมษายน 66

25 เมษายน 2566

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

20 เมษายน 2566

กันยายน 64

5 เมษายน 2565

สิงหาคม 64

5 เมษายน 2565

กรกฎาคม 64

5 เมษายน 2565

มิถุนายน 64

5 เมษายน 2565

มิถุนายน 64

5 เมษายน 2565

พฤษภาคม 64

5 เมษายน 2565

เม.ย.64

4 เมษายน 2565

มีนาคม 2564

12 พฤษภาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

12 พฤษภาคม 2564

มกราคม 2564

12 พฤษภาคม 2564
TOP