Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่องวันที่เผยแพร่

พฤษภาคม 2563 (2)

19 มิถุนายน 2563

เมษายน 2563 (2)

19 มิถุนายน 2563

มีนาคม 2563

19 มิถุนายน 2563

กุมภาพันธ์ 2563

19 มิถุนายน 2563

มกราคม 2563

19 มิถุนายน 2563

ธันวาคม 2562

19 มิถุนายน 2563

พฤศจิกายน 2562

6 มกราคม 2563

ตุลาคม 2562

6 มกราคม 2563
TOP