Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

ธันวาคม 2563

12 พฤษภาคม 2564

พฤศจิกายน

12 พฤษภาคม 2564

ตุลาคม 2563

12 พฤษภาคม 2564

สิงหาคม 2563

27 เมษายน 2564

กรกฎาคม 2563

27 เมษายน 2564

มิถุนายน 2563

27 เมษายน 2564

พฤษภาคม 2563 (2)

19 มิถุนายน 2563

เมษายน 2563 (2)

19 มิถุนายน 2563

มีนาคม 2563

19 มิถุนายน 2563

กุมภาพันธ์ 2563

19 มิถุนายน 2563

มกราคม 2563

19 มิถุนายน 2563

ธันวาคม 2562

19 มิถุนายน 2563
TOP