Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

       วันที่ 18 มกราคม 2564 นางปราณี รัตนประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2564 ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 

 

TOP