Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2565

pll_content_description

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2565 ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

TOP