Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2565

pll_content_description

        วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2565 ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง

TOP