Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

       วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวราภรณ์ กัณฐตุริต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือนมกราคม 2565ในประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม พื้นที่ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน และ หจก.ว.วัฒนกิจการโยธา ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

TOP