Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง บูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ สร้างการรับรู้ความเข้าใจมาตรการด้านสาธารณสุข และตรวจคัดกรองค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

pll_content_description

          วันที่ 19 มกราคม 2564 นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง บูรการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กอ.รมน.พัทลุง และป้องกันจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ/แรงงานต่างด้าว สร้างการรับรู้ความเข้าใจมาตรการด้านสาธารณสุข และตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

 

TOP