Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ภารกิจกระทรวงแรงงาน แจกของรางวัลและอาหารให้กับเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563

pll_content_description

         วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ภารกิจกระทรวงแรงงาน แจกของรางวัลและอาหารให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 

 

TOP