Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

pll_content_description

       วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 โดยนายปรีชา  แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง TOP