Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2561

pll_content_description

        วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

 

TOP