Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง จัดประชุมหน่วยบริการสัญจรแรงงานนอกระบบกระทรวงแรงงาน ณ หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ ตำบลทุ่งนารี

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวราภรณ์ กัณฐตุริต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่จัดประชุมหน่วยบริการสัญจรแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงาน ณ หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอล จังหวัดพัทลุง เพื่อแนะนำภารกิจและบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ให้กับประชาชนและแรงงานนอกระบบในพื้นที่

TOP