Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง จัดประชุมหน่วยบริการสัญจรแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงาน

pll_content_description

       วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้นางวราภรณ์ กัณฐตุริต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่จัดประชุมหน่วยบริการสัญจรแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงาน ณ หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ เทศบาลตำบลหนองพ้อ หมู่ที่ 4 บ้านโคกวา ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อแนะนำภารกิจและบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ให้กับประชาชนและแรงงานนอกระบบในพื้นที่

TOP