Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยในทุกวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง

pll_content_description

          วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 07.50 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในศาลากลางจังหวัดพัทลุง ร่วมร้องเพลงชาติไทยในทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และวันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน โดยนางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

TOP