Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

pll_content_description

              วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง และศาสนสถานในพื้นทำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 และเวลา 16.00 น. ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยนางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

TOP