Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2565

pll_content_description

         วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาววรรณิษา แสงฉ่ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2565 และรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Video teleconference (VTC) โดยมี ว่าที่นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมฯ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3

TOP