Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2564

pll_content_description

        วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2564 โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

TOP