Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ณ อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ประจำปี 2561

pll_content_description

                วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะพระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) ณ อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) บริเวณสามแยกท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยนางอมรวรรณ  ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

TOP