Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564

pll_content_description

           วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 โดยมีนายปรีชา  แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวราภรณ์  กัณฐตุริต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

TOP