Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ร่วมลงนามถวายพระพร และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

pll_content_description

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.พัทลุง ร่วมลงนามถวายพระพร และเยี่ยมชมนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง ชั้น 2 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

TOP