Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ร่วมออกหน่วยโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนวัดโคกม่วงหมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัด

TOP