Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ร่วมออกหน่วยโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

pll_content_description

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านทอนตรน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

TOP