Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนตุลาคม 2561

pll_content_description

          วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยนางอมรวรรณ  ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยให้บริการ ณ โรงเรียนพนางตุง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

TOP