Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง เข้าร่วมสัมนาออนไลน์ “กลยุทธ์การใช้เทศกาลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

pll_content_description

วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวสุกานดา สุขแก้วนักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมสัมนาออนไลน์ “กลยุทธ์การใช้เทศกาลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนา เมืองอย่างยั่งยืน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom MeEting) ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัด พัทลุง ชั้น 3

TOP