Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยบริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมกราคม 2563

pll_content_description

            วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยให้บริการ ณ โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

TOP