Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อม” โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

            วันที่ 13 มกราคม 2564 นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาววรรณิษา  แสงฉ่ำ เปิดฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ หมู่ 1-11 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

TOP