Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.พัทลุง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

pll_content_description

        วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น. นายวันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยนางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

TOP