Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

แรงงานจังหวัดพัทลุงร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ VDO Conference ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3

TOP