Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2565

pll_content_description

        วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 


TOP