Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

pll_content_description

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฑิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

TOP